StatCounter

lunedì 3 aprile 2017

Contessa Entellina. Canto tradizionale (versione locale de La RESURREZIONE DI LAZZARO- Të ngjallurit e Lazarit

LAZZARO, 

(Versione in uso a Contessa Entellina)
piuttosto lievi sono le variazioni nel testo in uso
a Piana degli Albanesi

-O mirë mbrëma o mir menatë; erdha t'ju thoshia jë fjalë mirë; Një thagmë t'madhe bëë Perëndia tek ajo horë ç i thon Betania.
Buona sera - buon mattino; son venuto a darvi una buona notizia. Un gran portendo operò Iddio in quel paese chiamato Betania.

-Ish një njeri ç kluhej Lazar, nga Krishti i dashur me lipisì. Di motra kish vetëm, jo mèë; me varfëri e pa mosgjëë.
C'era un uomo chiamato Lazzaro, da Cristo amato con affetto. Aveva solamente due sorelle, non più orfane, e null'altro.

-Lazëri vdiki se vdëkia e mbjoth e tue klar zëmbra ju loth. Pràn e varrzuan tue shkulur krip; drasme, e pështruan e u vun ndë lip.
Lazzaro morì perchè la morte lo colse ed esse, per il pianto, ebbero il cuore stanco.  Lo seppellirono, quindi, strappandosi i capelli; lo ricoprirono con la pietra sepolcrale e si misero in lutto.

-Te Perëndia u nisnë e vanë; me lot' ndër  si muarne e i thanë: O Zot, O zot. na kishe klënë ng' e kishëm sbjerrë vëllauthin t'ënë.
Dal Signore si incamminarono e andarono; con le lacrime agli occhi gli dissero: O Signore, O Signore, se tu fossi stato qui, non avremmo perduto il nostro fratello.

-Fashijni atò lotë mos t'kini drë, se tek ai varr Lazëri flee. E cë na thua o i madhi in' Zot ? kà kàtrë ditë ç Lazri hà botë.
Asciugatevi quelle lacrime, non abbiate timore, perchè nel sepolcro Lazzaro dorme. Cosa ci dici, o grande Signore ? Sono quattro giorni che Lazzaro si ciba di terra.

-E' Krishti i thot: mos t'kini drë se u jam giella, u vetm in' Zot. U nis in' Zot. me gjith apostojit; me zëë të math merr e thërret: O Lazër, Lazër ngreu e rrëfiej si u farmëkose te dheu i zi ! Lazëri u ngre e haristisi e proskjnisi si Perëndi.
E Cristo disse loro: Non abbiate timore, perchè io sono la Vita, io solo il Signore. Il Signore si mosse con tutti gli Apostoli, e a gran voce quindi lo chiamò: Lazzaro, O Lazzaro alzati e racconta come ti sei avvelenato nella terra nera. Lazzarò si alzò, lo ringraziò e gli si prostrò come Dio.

-E pran i tha: O' Zot, O Zot, farmëk i math, ç issht ajò botë ! In Zot i tha: kush rron me besë  me gëzim vdes e pa kopòs; E n d'anë t' drejtë hu ng'isht kush klà te dita e ligjës do t' gjëndet prà.
Ktë vërtet Vangjeli e thot; kle te kjò jet kur itsje in Zot.
E quindi gli disse: o Signore, o Signore, quella terra è un grande veleno ! Ed il Signore disse: chi vive nella Fede morirà intrepido e senza alcun affanno. E si ritroverà nel lato destro, dove nessuno piange, nel giorno del Giudizio.
Questa Verità è riportata sul Vangelo; avvenne su questa Terra quando venne il Signore.


Ngreu ti Zonje ënna ç do kee, miell o diath o shumë vee.
Alzati, o Signora, regalaci qualche cosa, farina o formaggio o molte uova.ë